Adressändring

Låt inte ditt nya liv hamna på din gamla adress

Så förberedda är vi inför olika samhällskatastrofer

Över hälften av alla svenskar, 77 procent, uppger att de inte är särskilt eller inte alls förberedda på eventuella samhällskatastrofer. Det visar Svensk Adressändrings senaste undersökning.

Som boende i Sverige är risken att utsättas för exempelvis krig, terrorbrott och naturkatastrofer relativt låg. En orolig värld gör däremot att även svenskarna funderar på vad som skulle behövas om en kris inträffar. Under 2017 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” vilket bidrog till att kännedomen om vad vi alla bör ha hemma ökade.

Broschyrer till trots så är det inte så många som faktiskt anser sig rustade för en samhällskatastrof. I en undersökning som YouGov gjort på uppdrag av Svensk Adressändring uppger 23 procent att de är mycket eller ganska förberedda jämfört med de 77 procent som anser att de inte är särskilt eller inte alls förberedda.

Lars Wilderäng är författare och har skrivit flera böcker där prepping och samhällskatastrofer står i fokus.

– De flesta incidenter är ganska geografiskt avgränsade, vilket innebär att du inte behöver ha en beredskap för att klara dig själv i längre än en till två veckor. Livet går vidare som vanligt för de som befinner sig utanför krisområdet, säger han.

Lägst andel som anser sig vara ”mycket förberedda” bor i Stockholm till skillnad från boende på landsbygden där 41 procent svarar att de är ganska eller mycket förberedda.

– Stockholmare har begränsad boendeyta men också inställningen att inget kan drabba den som bor i storstaden medan tvärtom gäller på lands- eller glesbygd, säger Lars Wilderäng.
Dessutom syns ett tydligt samband mellan att de som är intresserade av självförsörjning också är relativt väl förberedda för samhällskatastrofer.

Det kan också vara anledningen till att samma undersökning visar att bosatta på landsbygden är de som i störst utsträckning känner någon annan som har prepper-tendenser. Det finns också en tydlig koppling mellan att de som är intresserade av prepping också har samma intresse för självförsörjning. Även för Lars Wilderäng blev prepping mer intressant efter en flytt.

– Jag har bott på landet rätt länge och redan första natten när jag flyttade från stan drabbades jag av strömavbrott via åskväder. Var du bor spelar däremot ingen roll för om du kan klara en katastrof eller inte. Det viktiga är att du är förberedd utifrån hur och var du bor.

Vad tycker du att alla behöver ha hemma?
– En batteridriven radio. En femliters vattendunk med vatten stående i något mörkt utrymme men gärna mer vatten än så. Ett sprit- eller gaskök med bränsle. I övrigt klarar du dig några dagar med det du har hemma, men inte utan vatten och möjlighet att laga mat även om strömmen gått och vattnet slutat rinna.

Låt inte ditt nya liv hamna på din gamla adress
Har du ingen plats för att förvara vattendunkar och andra nödvändigheter? Då kanske du funderar på ett större boende. Innan du blir mer förberedd för eventuella samhällskatastrofer är det smart att undvika ytterligare en – att din post försvinner på vägen fram till ditt nya hem. Med hjälp av Eftersändning, en tjänst från Svensk Adressändring, kommer posten alltid fram till din nya adress.
Beställ Eftersändning


Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21–25 mars 2019 har sammanlagt 1017 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 23–40 år i Sverige.